เที่ยว Kamakura / Enoshima และ Hakone 3 วัน 2 คืนด้วย Hakone Kamakura Pass Part 4 : Day 2 Hakone #1

ถึง…เธอ ก่อนอื่นผมคงต้องขออภัยที่ผมใช้เวลาหลายวัน … More เที่ยว Kamakura / Enoshima และ Hakone 3 วัน 2 คืนด้วย Hakone Kamakura Pass Part 4 : Day 2 Hakone #1

เที่ยว Kamakura / Enoshima และ Hakone 3 วัน 2 คืนด้วย Hakone Kamakura Pass Part 2 : Hakone Kamakura Pass

ถึง…เธอ จากจดหมายฉบับที่แล้วที่ผมได้เกริ่นกับคุณไ … More เที่ยว Kamakura / Enoshima และ Hakone 3 วัน 2 คืนด้วย Hakone Kamakura Pass Part 2 : Hakone Kamakura Pass

เที่ยว Kamakura / Enoshima และ Hakone 3 วัน 2 คืนด้วย Hakone Kamakura Pass Part 1 : Intro

ถึง…เธอ ผมตั้งใจจะเริ่มเขียนมาเล่าให้คุณอ่านถึงปร … More เที่ยว Kamakura / Enoshima และ Hakone 3 วัน 2 คืนด้วย Hakone Kamakura Pass Part 1 : Intro